Zooma in i en bild med Quick Look

Här är ett Quick Look-tips som är ganska användbart: du kan zooma in på vilken bild eller PDF som helst inom Quick Look genom att hålla ner alternativknappen och sedan använda bläddringshjulet eller styrplattan. Testa!