Du kommer aldrig att gissa vem näst största hoster är

Den engelska forskaren Netcarft har nya nummer idag och hävdar att start Digital Ocean är det näst största webbhotellet med 163 000 offentliga servrar, som bara följer Amazon Web Services.

AWS, betemot från den offentliga marknaden för molnberäkning av IaaS, har mer än dubbelt så många datorer som vetter mot nätet som Digital Ocean. Hitta den detaljerade forskningen här.

+MER PÅ NETWORK WORLD: Microsoft skryter med att den nya molnhanteraren kommer att kontrollera AWS, utöver Azure +

Det är viktigt att notera exakt vad Netcraft mäter här. Det är inte den övergripande skalan för en distribuerad datorplattform, eller de största intäkterna på moln- eller värdmarknaden. Netcraft mäter vilken leverantör som har flest datorer som fungerar som webbservrar på Internet genom en omvänd domännamnsystem (DNS). Företag som Google eller Microsoft kan ha många fler servar, men de är inte tillgängliga för allmän användning. Förutom benchmarking tillhandahåller Netcraft säkerhetstjänster såsom bedrägeribekämpning och antifiskningstjänster.

Oavsett om du gör aktier i siffror från Netcraft eller inte, är den övergripande poängen att Digital Ocean förvandlas till ett företag som är värt att titta på värdmarknaden.

Gå med i nätverkets världssamhällen på Facebook och LinkedIn för att kommentera ämnen som är övertygade.