Zix vinner 5-leverantörs e-postkryptering

Produkter för e-postkryptering har gjort stora framsteg sedan vi senast tittade på dem för nästan två år sedan. De har blivit lättare att använda och distribuera, tack vare en kombination av förbättringar av användargränssnittet och krypteringsnyckelhanteringen, och är vid den punkten där kryptering nästan kan kallas enkel för slutanvändarens sida..

Vår största kritik under 2015 var att produkterna inte kunde täcka fall med flera användningsområden, till exempel när en användare växlar från att läsa e-postmeddelanden på sin smartphone till att flytta till en webbmailer till att skriva meddelanden på sin Outlook-klient. Lyckligtvis gör produkterna alla ett bättre jobb med att hantera multimodal e-post.

I den här granskningen tittade vi på fem e-postkrypteringsprodukter, varav fyra använder krypteringsportar och en som är en-till-ände. Portarna förlitar sig vanligtvis på plug-ins till Outlook och webbläsare så att du kan fortsätta använda dina befintliga e-postklienter. End-to-end-produkten kräver nya klienter för all krypterad meddelandetrafik.

De fem leverantörerna inkluderar två som vi granskade under 2015: HPE / Voltage Secure Email och Virtru Pro. De tre andra är Inky (slutprodukten), Zix Gateway och Symantec Email Security.cloud.

För att fortsätta läsa den här artikeln registrera dig nu

Få gratis tillgång

Läs mer Befintliga användare Logga in