Du får en kick från denna iPad-användning

Fotbollslag har använt iPads som playbooks under en längre tid, även om detta kanske inte representerar det mest tvingande skälet till varför. Oklahoma University kicker Michael Hunnicutt skickade tweeten som visas ovan.

Gå med i nätverkets världssamhällen på Facebook och LinkedIn för att kommentera ämnen som är övertygade.